Înregistrare SAK

Foto: http://tidsskriftet.no

Foto: http://tidsskriftet.no

SAK (https://helsedirektoratet.no) – Autoritatea Norvegiană de Înregistrare pentru Personalul din Sănătate

Notă: România e pe lista țărilor unde practica este inclusă în cei trei ani de învățământ, alături de teorie.

Cum aplici:

  • trebuie achitată mai întâi o taxă; cererea nu va fi validată până ce nu este făcută dovada plății, respectiv un document de la bancă; taxa este de 1665 NOK. Costurile transferului sunt suportate de catre solicitant.
  • asigură-te că toate documentele solicitate sunt atașate (formularul special, taxa, copie după pașaport, copie după diploma de studii, certificatul de la OAMR, confirmarea experienței după absolvire, adeverință de la Școala Postliceală/Facultatea de Asistenți Medicali, în care să fie precizate numărul de ore de pregătire teoretică și numărul de ore de pregătire practică). La acestea se adaugă adeverința de malpraxis, care nu trebuie să fie mai veche de trei luni.

Documentele trebuie expediate pe adresa The Norwegian Registration Authority for Helth Personnel (SAK), PO Box 8053 Dep, NO-0031 Oslo, Norway.

Notă: documentele trebuie legalizate la notariat, ambasadă, iar semnătura și ștampila este necesar să apară pe fiecare pagină. Copii la copii nu sunt acceptate. Nu trimiteți documentele originale.

În ceea ce privește numele, se completează numele care apare în pașaport. Dacă s-a schimbat între timp numele, acest lucru trebuie confirmat prin documente atașate și legalizate.

Formularul trebuie completat cu litere de tipar. Dacă, între timp, îți schimbi adresa, notifică SAK.